»Kdor živi v spominu drugih, ni mrtev, je samo oddaljen. Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.«
Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom, sodelavcem in vsem, ki ste bili del življenja našega ZVONETA ZORETA in ste ga 27. decembra v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Poslovil se je mnogo prezgodaj. Posebej hvala gasilcem PGD Štatenberk in članom drugih društev za sprevod, Gasilski zvezi Trebnje, Vinogradniško-turističnemu društvu Trebelno, Lovski družini Trebelno, kolektivu ATG Zupan, Frizerstvu Juvanc, Pogrebni službi Blatnik, župniku, pevcem in vsem, ki ste spomin nanj za vedno zaklenili v svoja srca. Dragi Zvone, poslovili smo se v trdnem prepričanju, da se enkrat nekje spet vidimo.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci