V 91.letu starosti se je poslovila naša draga mama, babica, prababica, sestra in teta VALERIJA DRAGAN, rojena SLADIČ iz Pod Radovnice 9 na Mirni. Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, svete maše in darove. Hvala gospodu župniku Robertu Hladniku za lepo opravljen obred, pevcem Strmole za zapete žalostinke izvajalcu tišine ter govorcu za lepe poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste našo drago mamo Valerijo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci