V 62. letu starosti nas je zapustil mož, oče in dedi TONE KAPLER iz Šmarjete 58A, Šmarješke Toplice.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje in sveče ter za darovane maše. Zahvala gospodu župniku Andreju Golčniku, pogrebni službi Blatnik, pevcem in PGD Šmarjeta za opravljeno pogrebno slovesnost ter sestrični Mojci za ganljive besede slovesa.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, pokojnega Toneta pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Majda, sin Peter ter hčerki Mateja in Brigita z družinami.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci