»Blagor ženskam, ki ne umrejo, samo izginejo, kot kruh na mizi.
Nenadoma ga zmanjka in nihče od živih ni ostal lačen.« 
V 88. Letu starosti je prenehalo biti srce naši dragi ŠTEFKI AVGUŠTIN iz Straže.
Iskrena hvala vsem, ki ste naši mami bogatili življenje, ji ob slovesu izrazili spoštovanje in z nami delili bolečino ter lepe spomine nanjo.
Posebna zahvala Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, kvartetu AS in gospodu župniku Tomažu Marasu.
Žalujoči: sin Igor in hči Katica z družino.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci