V 78. letu se je od nas poslovil ŠTEFAN BEDEK iz Hruševca 61. Iskrena hvala vsem sorodnikom, sovaščanom in prijateljem za izrečeno sočutje in besede tolažbe, za podarjene sveče, denarno pomoč in svete maše. Hvala osebju pljučnega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto za vso skrb in nego, gospodu župniku za opravljen obred, Gasilskemu društvu Dolenja Straža, Združenju šoferjev Gorjanci in Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste našega Štefana imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoča: Žena in vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci