»Ljubil si zemljo in trto, ljubil si družino in dom, a v tihem spomladanskem dnevu odšel si v večni dom.«
18. maja smo se na pokopališču v Straži poslovili od našega dragega STANISLAVA KOŠIRJA iz Dolenje Straže pri Novem mestu.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, sorodnikom, sosedom, vaščanom prijateljem in znancem za vsak stisk rok, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala zaposlenim na žilnem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, patronažni sestri Vlasti, župniku za lepo opravljen obred, pevcem Meline za zapete žalostinke, gasilcem za zadnji pozdrav ter pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega ata pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi