Ob boleči izgubi našega dragega STANETA PUNGERČARJA se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, kolektivu Kremen, PGD Mokro Polje, vaščanom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, sveče in sv. maše.
Hvala osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, gospodu župniku in kaplanu iz Šentjerneja za opravljen obred, pevcem Kvarteta Strmole za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili na zadnjo pot, se mu poklonili in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci