V soboto, 23. januarja 2021, smo se na pokopališču na Bučki za vedno poslovili od našega dragega brata in strica SILVA PUNGERŠIČA iz Dul pri Bučki, nazadnje oskrbovanca Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in preostale darove.Zahvala g. župniku, Pogrebni službi Blatnik, pevcem za zapete žalostinke in nečakinji Diani za poslovilne besede. Posebna zahvala zaposlenim v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca za oskrbo.
Žalujoči: Vsi njegovi

 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci