»Solza , žalost, bolečina, te zbudila ni, tiha, nema je gomila, kjer počivaš ti.«
Ob boleči izgubi našega dragega RUDIJA MIHALIČA, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za tolažilne besede in podarjene sveče.
Iskrena hvala Pogrebni službi Komunala Novo mesto, še posebno Matjažu Kavščku za organizacijo pogreba, gospodu Lojzetu Bojancu za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke ter izvajalcu Tišine.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Ruditu in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci