Ob nepričakovani in boleči izgubi našega dragega RUDIJA PISKULETA iz Zbur se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter denarno pomoč. Iskrena hvala kolektivom CGP d.d. Novo mesto, Adria Mobil d.o.o. Novo mesto, Spar Žabja vas, Krka Novo mesto Notol – DE granulacija, Šolskemu centru Novo mesto, OŠ Šmarjeta, Golobarskemu klubu Prelet, PGD Zbure, NK Zbure, sošolcem, vaščanom iz Zbur, Reševalni službi Novo mesto, župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba.
Vsem še enkrat iskrena hvala. Hvala tudi vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci