»Zdaj se spočij, izmučeno srce, zdaj se spočijte zdelane roke, zaprte so utrujene oči, le moja drobna lučka še brli.«
Ob boleči izgubi drage žene, mame, tašče, botre ROZALIJE KOŠAK iz Trške gore se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše ter denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, splošni bolnišnici - infekcijski oddelek, gastro-onkološki ambulanti na kliničnem oddelku v Ljubljani, patronažni sestri Urški ter sodelavcem iz Krke -Bršljin.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnjo pot ter jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči : Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci