Ob izgubi naše drage mame ROZALIJE BECELE iz Šentjerneja, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, g. Blažu Strmoletu za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke ter izvajalcu Tišine gospodu Alešu Pavliču. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, ki ste našo mamo pospremili k zadnjemu počitku. 

Žalujoči: Hčerka Sonja z družino.

 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci