V 88. letu nas je zapustila naša draga teta REZKA GORJANEC s Tolstega vrha. Iskrena hvala vsem prijateljem sosedom in znancem, ki ste nam izrazili sožalje, se od nje poslovili in jo skupaj z nami pospremili na njeno zadnjo pot. Zahvaljujemo se Društvu upokojencev Šentjernej in Društvu invalidov za izrečena sožalja, župniku za lep poslovilni obred in pevcem za čustveno zapete pesmi. Hvala Milanu za doživet in čustven zapis njenega življenja.

Spomini na teto Rezko bodo kot svetloba, ki nam dušo obliva, kot ljubezen, ki nam v srcu prebiva. Ujeta boš v naša srca z najlepšimi spomini in naše korake boš spremljala v tišini.

Žalujoči : Vsi njeni

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci