Le mesec dni po dopolnjenem 90. letu starosti se je poslovila naša draga mami, tašča, babica, prababica, teta in sestrična, PIJA PUHAR iz Straže. Hvala vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe in darovane svete maše. Zahvaljujemo se zdravniku in sestri Ambulante Straža ter patronažni sestri Vlasti, ki ste jo spremljali v času njene bolezni. Prav tako gre zahvala gospodu župniku in Pogrebni službi Novak iz Straže za obred slovesa. Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, se od nje poslovili in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci