V ponedeljek, 10. avgusta 2020, smo se na pokopališču v Šmihelu poslovili od naše drage NIKOLAJE MARIJE KLEMENČIČ. Ob boleči izgube naše drage mame, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vsak objem, podarjeno cvetje in sveče.
Iskrena hvala osebju nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, gospodu župniku za lepo opravljen obred, harmonikašu za čustveno zaigrane pesmi, pogrebni službi Oklešen in Komunali Novo mesto za vso organizacijo pogreba.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mame, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci