»Prazen je dom in dvorišče, naše oko za manj te išče, ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas,bolečina in samota je pri nas,zato nas pot vodi tja, kjer sredi tišine spiš,a v srcih naših ti živiš.«
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in tasta MIROSLAVA BRZINA iz Dolenjih Ponikev 47, Trebnje se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečene besede tolažbe in sožalja, podarjene sveče in svete maše. Iskrena hvala tudi župniku za opravljeni obred, pevcem družine Strmole za ganljivo zapete pesmi ob slovesu, g. Robitu Brunskuletu za organizacijo ob pogrebu in prebrane besede slovesa, nekdanjim sodelavcem Slovenske železnice Novo mesto in Ljubljana, Domu starejših občanov Trebnje, Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba ter cvetličarni Opara za cvetje. Najlepše se zahvaljujemo tudi osebju Splošne bolnišnice Novo mesto še posebej dr. Mariji Čeh za vso predanost ob poteku zdravljenja ter vsem zaposlenim v ambulanti za enodnevno bolnišnično obravnavo, travmatološkemu ter hematološkemu oddelku Kliničnega centra Ljubljana ter osebni zdravnici dr. Mariji Petek Šter. Hvala vsem tudi neimenovanim, ki ste se poslovili od našega dragega Mirota in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci