»Srce je omagalo, dih je zaostal, a spomin nate bo večno ostal!«

Ob boleči izgubi dragega sina, brata, strica, nečaka in bratranca MIRKA ŠTIMPFLA iz Koglega 30, Šmarješke Toplice se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, ter sosedom za podarjeno cvetje, sveče, svete maše ter denarne prispevke.
Posebna zahvala sodelavcem in sodelavkam iz Revoza, ter njihovim sindikatu. Hvala konjeniškem društvu Sveti Jurij Gričevje za spremljavo ob pogrebni svečanosti.
Za zadnje slovo se zahvaljujemo pogrebni službi Blatnik, gospodu župniku in pevcem za zapete žalostinke.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njegovi.

 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci