Ob boleči izgubi naše drage žene, mamice, stare mame, snahe, sestre, tašče in tete MILENE – ANTONIJE ŽIBERT, roj. Žitnik, iz Bučke 40a, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, sočutja, tolažbo, denarno pomoč in sveče. Iskrena hvala nujni urgentni službi Novo mesto, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljeno pogrebno slovesnost,
trobentaču za zaigrano melodijo, cvetličarni Špela za cvetje ter vsem ostalim, ki niste posebej omenjeni .
Še enkrat iskreno hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našo mami pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči : Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi