»Zdaj se spočij, izmučeno srce, zdaj se spočijte zdelane roke, zaprte so utrujene oči, le moja drobna lučka še brli.«
Ob boleči izgubi naše drage tete, botre in sestrične MATILDE GORENC iz Vrha pri Šentjerneju 21, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za podarjeno cvetje, sveče in svete maše ter denarno pomoč. Hvala osebju penziona Sreča iz Orešja pri Šmarjeti. Zahvaljujemo se gospodu župniku in gospodu kaplanu, društvu upokojencev Šentjernej ter pogrebni služni Blatnik za lepo opravljen obred. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo teto Matildo pospremili na zadnjo pot ter jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci