»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je...«


V 70. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, očim, tast, brat, stric, svak in dedi MARTIN TROŠT iz Dolenjega Kamenja 22 pri Novem mestu. Ob boleči zgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje in tolažilne besede, podarili sveče in ostalo pomoč. Posebna zahvala je namenjena vaščanom Gorenjega in Dolenjega Kamenja ter govornici za besede slovesa ob grobu. Zahvala tudi zdravstvenemu osebju Klinike Golnik, Onkološkega inštituta Ljubljana ter Splošne bolnišnice Novo mesto. Zahvala sodelavcem podjetja Adrie Mobil in Splošne bolnišnice Novo mesto - kuhinja, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, cvetličarjem za izdelavo nagrobnih aranžmajev ter gospodu župniku Janezu Rihtaršiču za ganljivo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste se poslovili od našega dragega Martina in ga boste ohranili v lepem spominu. Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci