»Dom je tih in prazen, trta se solzi, ker tebe v njem več ni.«
V petek, 31. januarja, smo se na Šentjernejskem pokopališču poslovili od našega dragega brata, strica in botra MARTINA MEDLETA, iz Dolenje Stare vasi 16 pri Šentjerneju.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem, gasilcem ter Društvu upokojencev Šentjernej za vsak stisk rok, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Iskrena hvala pevcem za zapete žalostinke, gospodu kaplanu za molitve in sveto mašo ter Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba.
Še enkrat vsem iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njegovi

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci