Ob boleči izgubi našega dragega moža in atija MARJANA METELKA iz Krmelja, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste darovali cvetje in sveče ter ga pospremili na zadnjo pot. Hvala Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, pevcem skupine As za zapete žalostinke, govorniku za ganljive besede slovesa, izvajalcu Tišine ter gospodu župniku za opravljen obred. Posebna hvala Galu in družini Lesjak.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci