»Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal.«
V 84. letu starosti se je za vedno poslovila naša draga mama MARIJA ŠKOPORC roj. Trpinc, z Malkovca 14 Tržišče.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom,prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, podarili cvetje in sveče, darovali za svete maše ter jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala gospodu župniku za lep obred, gospe Mileni za lepe besede, pevcem za zapete žalostinke, Janu za zaigrano Tišino in pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba.

Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi