»Posebni ljudje živijo v naših srcih tudi, ko več niso z nami. Spomin nas tolaži in nam daje upanje
za obstoj boljšega sveta v večnosti.«

V 77. letu starosti, smo se poslovili od naše drage mami, žene, stare mame, tašče, sestre, tete, svakinje in sosede MARIJE POVŠE, rojene TOMAŽIČ, iz Zagrada 14 pri Škocjanu. Ob boleči izgubi naše drage mame, se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, društvom, organizacijam, zahvaljujemo za besede tolažbe, izrečeno ustno in pisno sožalje, podarjene sveče, cvetje, darovane maše in denarne prispevke. Iskrena hvala Pogrebni službi Blatnik in Gasilskemu društvu Zagrad, za organizacijo in izvedbo pogreba, gospodu župniku za opravljen obred, govorniku Franciju Matkotu za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete pesmi in izvajalcu Tišino. Posebno zahvalo namenjamo sosedi Tončki in njeni družini, ki je našo mami spremljala ves čas bolezni, ji stala ob strani, ji pomagala in bila ob njej v najtežjih trenutkih njenega življenja.
Draga mama, hvala za vse trenutke, ki smo jih preživeli s teboj.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci