Ob boleči izgubi mame, sestre, tašče, tete, svakinje, babice, prababice MARIJE MARUŠIČ iz Brezovega pri Studencu, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje, podarili cvetje, sveče ter svete maše.
Hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, govornici za ganljive besede slovesa, g župniku za lepo opravljen obred in hvala vsem ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti. Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi