Ob izgubi naše drage MARIJE JURIŠIĆ se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, podarjeno cvetje in sveče.
Iskrena hvala gospodu župniku iz Prečne Jožetu Mrvarju za opravljen obred, patru Marku Novaku za vzpodbudne besede, pevcem Kvarteta As za zapete žalostinke ter pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnjo pot, se ji poklonili in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci