V 95. letu starosti se je poslovila od nas naša draga MARIJA HREN iz Jenkove ulice 3 v Novem mestu.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podporo v težkih trenutkih bolezni in slovesa.
Hvala vsem za darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala Internemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, Pogrebni službi Marija Novak Žužemberk za organizacijo pogreba, g. župniku za lepo opravljen obred ter pevcem za zapete žalostinke.
Hvala vsem, ki ste našo teto v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci