V 91. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta MARIJA ČAMPA
Iz Jelš pri Mirni Peči.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh maminega slovesa.
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in vsem drugim za izrečeno sožalje,
pomoč, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in darove za župnijsko cerkev.
Posebna zahvala vnuku Mateju za lepo izbrane besede mami ob slovesu, gospodu župniku za obiske,
molitve pri mami in lepo opravljen obred, hvala Štefki Žagar za molitev rožnega venca
v zadnjih minutah slovesa, pevcem moškega pevskega zbora Rožmarin za ubrano petje večer pred slovesom,
v času pogrebnega obreda in sveti maši, hvala Sonji Žagar za nesebično pomoč, hvala pogrebni službi Oklešen.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala tudi vsem tistim, ki smo vas pozabili omeniti.
Mama!
Omagala si kljub svoji dobroti in energiji, ki si jo vedno izžarevala.
Neizmerna skrb tvoje hčerke Andreje, te je pripeljala do tako visoke starosti.
In samo njej smo vsi iz srca hvaležni, da si bila med nami toliko let.
Odšla si k Bogu. Z molitvijo se te bomo spominjali in prosili, da se nekoč spet srečamo.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi