Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, babice in prababice MARIJE BARTOLJ z Bistrice pri Šentrupertu, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebno zahvalo izrekamo zdravstvenemu osebju bolnišnice Novo mesto in osebni zdravnici, gospe Marti Pančur. Hvala tudi pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, župniku gospodu Jakobu Trčku za lepo opravljen poslovilni obred in govornicam Dani Vavtar, Polonci Bartolj in Martini Gorenc za besede slovesa. Iskrena hvala tudi družinama Prše in Gorenc s Hrastnega za vso podporo in pomoč. Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu in jo pospremili na zadnji poti k večnemu počitku.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci