V 76. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama in stara mama MAJDA BARBORIČ iz Dolenjega Suhadola 20 pri Brusnicah. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci