»Srce je omagalo, dih je zastal, a nate spomin, bo večno ostal.«
V soboto, 6. februarja 2021, smo se na pokopališču v Stopičah poslovili od našega dragega LUDVIKA PROSENIKA - LUKATA. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za vse tolažilne besede, pisna sožalja, darovane maše, cvetje ter sveče. Posebej se zahvaljujemo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stopiče, Društvu upokojencev Podgorje - Stopiče, Policijski upravi Novo mesto, Policijsko veteranskemu društvu Sever Dolenjska in Bela krajina ter Klubu upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maks Perc Novo mesto. Iskrena hvala gospodu župniku Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Novak iz Žužemberka za organizacijo pogreba, pevcem in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, se mu še zadnjič poklonili in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci