V petek, 18. oktobra 2019, smo se na pokopališču v Šmarjeti, poslovili od našega dragega moža, očeta in dedija LOJZETA AVBARJA iz Šmarjeških Toplic.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem za vso podporo, izrečene besede sožalja, podarjene sveče in vence.
Iskrena zahvala Lovski družini Otočec ter članom ostalih lovskih družin ter rogistom.
Zahvaljujemo se pevcem za zapete žalostinke in pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba ter vsem, ki ste našega Lojzeta v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci