"Srce je omagalo, dih je zastal, a spomin nate bo večno ostal."

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice, tašče, sestre, tete, botre, svakinje, prijateljice in dobre sosede KRISTINE FLORJANČIČ, iz Gorenjega Karteljevega 13, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Oklešen, g. župniku Janezu Rihtaršiču za lepo opravljen obred, Juretu za prebrane lepe spomine ter pevcem za zapete žalostinke. Hvala njenim bivšim sodelavkam vrtca Pedenjped – enota Ostržek in sodelavcem iz Krke.

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mami v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni. 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci