Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, KAROLINE KOS iz Loke 10 pri Šentjerneju se iz
srca zahvaljujemo vseh za izrečeno sožalje, podarjene sveče, denarne prispevke ter svete maše.
Iskrena hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, hvala pevcem in pogrebni službi Blatnik.
Zahvala tudi patronažni službi in negovalkam doma starejših občanov Novo mesto za nego na domu.
Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in jo boste ohranili v lepe spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci