Ob smrti našega dragega JUSTINA ŠRIBARJA iz Planine pri Raki 26, se iskreno zahvaljujemo vsem svojcem in prijateljem za izrečena sožalja ter za vse vence, cvetje in podarjene sveče.
Hvala gospodu župniku Antonu Bobiču za opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za opravljene pogrebne storitve in praporščakom.
Posebna zahvala tudi dr. Janji Ojstršek in ambulantni sestri Nataši Gorenc, patronažni službi Krško in urgentni službi zdravstvenega doma Krško, še posebno zdravstvenemu tehniku Simonu Krncu za strokovno in nesebično pomoč.
Hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči žena Jožica ter hčerki Brigita in Mojca z družinama.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi