"Vsak človek je zase svet,čuden, svetel in lep kot zvezda na nebu..." (Tone Pavček)

Ob boleči izgubi drage mame, babice, prababice, tete, sestre in tašče JOŽICE KAUČIČ iz Tomažje vasi 66, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno ustno in pisno sožalje. Hvala za podarjene sveče, tople stiske rok, sočutje, pomirjujoče besede in denarne prispevke. Slovo je težko v teh časih še težje... Zato še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njeni. 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci