»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je.....«
V četrtek, 27. februarja 2020, smo se poslovili od naše drage JOŽI AVSENIK, rojene ŠOBAR, z Drganjih Sel 9 pri Straži.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, stiske rok, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala gospodu župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter osebju Internega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto.
Iskrena hvala vsem, ki ste našo Joži pospremili na njeno zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci