»Nekje na Dolenjskem so kraji, hiša, vinograd, košček polja...
Tam so meseci sami maji, tam sem nekoč bil doma.« (T. Pavček)
V 77. letu starosti nas je nepričakovano in prezgodaj zapustil naš dragi mož, oče in dedi JOŽE ŽAGAR iz Jagodnika 2 pri Trebelnem.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih, nam izrazili sožalje in očetu v spomin poklonili cvetje, sveče, sv. maše in namenili denar za dobrodelne namene. Posebna zahvala osebju kirurškega oddelka novomeške bolnišnice, ki je storilo vse, da bi našega dragega očeta ohranilo pri življenju. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Za lepo opravljeno pogrebno slovesnost hvala pogrebni službi Blatnik, g. župniku, govorniku Martinu Luzarju za ganljive besede slovesa in pevcem za občuteno zapete pesmi.
Žalujoči: žena Tončka, otroci Jožica, Tone, Tomaž, Boštjan in Branko z družinami.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi