Niti zbogom nisi rekel, tudi nam roke slovesa ne podal, samo odšel si tiho, mirno in prešel na ono stran.

Ob slovesu JOŽETA SMRKETA iz Srednjega Globodola se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli besede sožalja in tolažbe, ter hvala za vsakršno pomoč. Še posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste mu s svojo pomočjo kakorkoli pomagali prehoditi njegovo kratko a težko življenjsko pot. Hvala vsem, ki ste se poslovili od našega Jožkota in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Naj naprej živi v naših spominih.

Žalujoči: vsi njegovi

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci