»Ne jokajte ob mojem grobu, le tiho k njemu pristopite, pomislite, kako trpel sem in večni mir mi zaželite.«
V ponedeljek, 4. februarja 2019, smo se na Šmihelskem pokopališču poslovili od našega dragega očeta, sina, tasta, dedija, brata, strica, svaka in botra JOŽETA POLJANCA iz Šmihela 82.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem Ceroda in Interspara za vse tolažilne besede, vsak stisk rok, podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč. Zahvaljujemo se tudi osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto za vso pomoč v času njegove bolezni. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, govornici Urški Hrovatič za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter gospodu Rafaelu Majcnu, pogrebni službi Oklešen in Komunali Novo mesto za organizacijo pogreba. Še enkrat, iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki niste posebej imenovani in vsem, ki ste našega očeta pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi