»Zaman je bil tvoj boj, zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, saj bolezen je bila močnejša od življenja...«
18. decembra smo se na pokopališču v Trebnjem poslovili od našega dragega moža, očeta, sina in brata JOŽETA PODPADCA iz Račjega sela.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem, kolektivom OŠ Mirna, KZ Trebnje, SEP Mokronog, Spar Žabja vas ter Kli-PE Rihard Peskar s.p. za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše ter denarno pomoč. Hvala PGD Račje selo in Velika Loka za častno stražo in opravljen pogrebni sprevod, gospodu župniku za opravljen obred, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter govorcem za ganljive besede slovesa, osebju urološkega in negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto ter osebju Zdravstvenega doma Trebnje za vso pomoč in skrb.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Jožetu, ga pospremili na zadnjo pot ter ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci