V torek, 2. februarja 2021, smo se na pokopališču v Loški vasi poslovili od našega dragega očeta JOŽETA BRADAČA. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje, namenili tople besede tolažbe ter darovali sveče, cvetje, svete maše in ostale prispevke. Iskrena hvala Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, sodelavcem Gozdnega gospodarstva Novo mesto transport in gradnje in Revoza, gospodu župniku, pevcem Strmole za zapete žalostinke ter Blažu Strmoletu za ganljive besede slovesa. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega očeta Jožeta pospremili na zadnjo pot, se mu poklonili in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci