V 94. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, dedek in pradedek JOŽEF PREŠERN iz Dolenjega Kronovega pri Šmarjeških Toplicah. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebej se zahvaljujemo tudi vsem, ki so pripomogli k temu, da smo očetu priredili lepo pogrebno slovesnost. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in se mu poklonili, ga pospremili na zadnjo pot in ki ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci