Zapustil nas je JOŽEF KREVS iz Orkljevca 6. Od našega dragega očeta, tasta, starega očeta, svaka, strica in bratranca, smo se poslovili v torek 11.avgusta 2020, na pokopališču v Mirni Peči. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom Orkljevca in Velikega Kala, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala negovalkam doma starejših občanov Novo mesto, Darinki Zoran in Tončki Krevs za pomoč in trud v zadnjih dneh življenja.
Iskrena hvala tudi Lojzki Krevs za ganljive besede slovesa, Štefki Žagar za molitev in krasitev cerkve, pevcem za zapete pesmi, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter gospodu župniku za molitve in lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste našega očeta imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci