»Utrip srca za hip miruje, prebridek je usode glas, otožno srce nam žaluje, ti odšel si zdaj od nas. Četudi truplo ti počiva, tvoj duh pri nas še vedno bdi, Slovenska zemlja te bo krila, mirno počivaj dragi ti.«
V 91. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, ata, stari ata, stric, brat, boter, bratranec in prijatelj JOŽEF KREVS iz Globočdola 5 pri Mirni Peči.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, gorskim sosedom, sodelavcem čistilne naprave Krka Novo mesto, ISS Fascility servis, TPV Novo mesto ter sodelavkam Hofer Novo mesto za izrečeno sožalje, darovane sveče ter svete maše. Posebna zahvala gre govornici Lojzki Krevs za tople besede slovesa ob odprtem grobu, pevskemu zboru Rožmarin za odpete žalostinke, gospodu župniku za opravljen obred ter pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega ata pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi