»Pojdem, ko pride moj čas, pojdem na rožne poljane, kjer najdem vse svoje zbrane od včeraj in kdo ve od kdaj. (Tone Kuntner)«
Mirno in spokojno je za vedno zaspal naš dragi ata, brat, svak, tast, stric, sosed JOŽEF GAŠPERIČ iz Biške vasi 15 pri Mirni Peči.
Iskreno smo hvaležni vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, sosedom in vaščanom ter sodelavcem Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novem mestu ter Okrajnega sodišča v Trebnjem in Črnomlju, sodelavcem Revoza d.d. Novo mesto in Krka d.d. Novo mesto, članom Jamarskega kluba Novo mesto, Društvu upokojencev Mirna Peč za vso podporo v težkih trenutkih, izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in darovane svete maše. Zahvalo smo dolžni izreči očetovi osebni zdravnici dr. Mateji Guštin in Splošni bolnišnici Novo mesto za nudenje pomoči v času bolezni, negovalkam DSO Novo mesto za nesebično pomoč in nego na domu, gospodu župniku in pogrebni službi Oklešen za lepo opravljen obred ob slovesu ter pevcem za ganljivo zapete žalostinke ob grobu in pri sv. maši.
Hvala vsem, ki ste našega očeta spoštovali, ga imeli radi, ga obiskovali v času bolezni ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Ati, pogrešamo vas. Brez vas je prazen dom, dvorišče ....
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci