Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, strica, brata, dedka, pradedka, botra in tasta JANEZA VAUPIČA iz Šmarjeških Toplic 95, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem ter sodelavcem iz podjetja Revoz in Krka, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala za vse iskrene in tople besede, podarjene sveče in cvetje ter darovane maše. Posebna zahvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, osebni zdravnici Ireni Vester in patronažni sestri Jožici Gregorčič ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Dragi Ivan, hvala ti za vse, mirno počivaj in naj ti bo lahko domača zemlja.
Žalujoči: Vsi njegovi

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci