»Ne jokajte ob mojem grobu, le tiho k njemu pristopite, se spomnite, kako trpel sem in večni mir mi zaželite!«
V 87. letu se je na pragu jeseni iztekla življenjska pot našega dragega moža, ata, dedija, tasta in strica JANEZA RAKOŠETA iz Potočne vasi. Zahvaljujemo se vsem, ki ste mu v zadnjih letih, ko je opešal, posvečali svoj čas in pozornost. Posebno zahvalo za skrb in lajšanje zdravstvenih težav namenjamo osebju dementnega oddelka Doma starejših občanov Novo mesto ter oddelku za pnevmologijo Splošne bolnišnice Novo mesto. Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, Slovenski železnici – sekciji za vleko vlakov Novo mesto, Splošni bolnišnici Novo mesto, Osnovni šoli Dragotin Kette, Trimu Trebnje in vsem, ki ste nam pomagali v težkem času izgube, se poslovili od našega ata in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci