Ob izgubi očeta JANEZA KULOVICA, po domače KULOVČOVGA IVANA, Podgrad 8, Novo mesto, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjena cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku za opravljen obred, Splošni bolnišnici Novo mesto, pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, gospe Mimici za napisane ter gospodu Srečku za prebrane besede slovesa.
Iskrena hvala vsem, ki ste našega ata pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci