»Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče, utihnil je tvoj mili glas, bolečina in samota sta pri nas.«
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, tasta, strica, bratranca in svaka JANEZA KRHINA, iz Gorenje Brezovice pri Šentjerneju, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem podjetju Eltasa, Sax konstrukcije, znancem in prijateljem za izrečno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše, denarno pomoč in vsem, ki ste našega Janeza pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, gospodu kaplanu za lepo opravljeni obred, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišini. Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali a ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani.
Vsem še enkrat, iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci